KAJ JE D.O.O.?

KAJ JE DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO?

D.o.o. je kapitalska družba, ki pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v register in katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Minimalni osnovni kapital d.o.o. je 7.500 evrov, vrednost osnovnih vložkov družbenikov pa ne sme biti manjša od 50 evrov. Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih. Družbenik lahko pridobi ob ustanovitvi le en osnovni vložek in ima le en poslovni delež. 

 

Ker je d.o.o. kapitalska družba, zanjo velja pravilo, da družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo. Kot pravna oseba lahko družba pridobiva pravice in obveznosti ter nastopa v pravnem prometu. Tako je lahko lastnik premičnin in nepremičnin, lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti ter toži in je tožena.


Dokumenti:

Kako napisati NAČRT TRŽENJA

Predloga POSLOVNI NAČRT

Priročnik PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA (Vir: JAPTI)

/Portals/2/Dokumenti/VEM_tocka/Zakaj postati podjetnik.doc?ver=2016-12-16-084357-980