SPREMEMBA

SPREMEMBA D.O.O.

O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki na skupščini s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov, vendar pa lahko družbena pogodba za veljavno odločitev določi še druge zahteve. Kot pravilo je določeno, da mora vsak sklep o spremembi družbene pogodbe potrditi notar. Notarjeva potrditev ni potrebna v primeru sklepa o spremembi družbene pogodbe pri spremembi sedeža, firme ali dejavnosti.

 

SPREMEMBE PRI ENO IN VEČOSEBNI D.O.O. (USTANOVLJENI PRED 2008)

Večosebni d.o.o., ki želi opravljati brezplačne spremembe glede firme, sedeža ali dejavnosti na SPOT točkah in ima družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa, mora pred tem opraviti pretvorbo družbene pogodbe iz notarskega zapisa v obrazec SPOT. To lahko opravijo družbeniki pri notarju. Pretvorba je mogoče le v primeru, da je kapital vplačan v obliki denarnega vložka. Če sta stranki zakonca (gre za premoženjsko pravna razmerja med zakoncema, ki jih zakonca vedno urejata v notarskem zapisu) ali če so družbeniki kadarkoli v družbo vložili stvarni vložek (predmet stvarnega vložka mora biti v družbeni pogodbi naveden), pa je potrebno obiskati notarja. V tem primeru enostavne spremembe na SPOT točkah niso mogoče.

 

V primeru akta o ustanovitvi lahko družbenik enoosebne družbe sprejme sklep o spremembi akta o  ustanovitvi tako, da ga sprejme v besedilu predpisanega obrazca na SPOT točki. Sklep o taki spremembi mora biti vpisan v knjigo sklepov.

 

PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA V D.O.O.

Poslovni delež se lahko proda ali deduje. Družbeniki imajo v primeru prodaje kateregakoli deleža predkupno pravico, če ni v družbeni pogodbi drugače določeno. Zato mora družbenik, ki prodaja svoj poslovni delež, ostale družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji poslovnega deleža ter jih pozvati, da mu morebitni kupci sporočijo svojo pripravljenost nakupa poslovnega deleža v roku enega meseca od prejema obvestila.