SPOT SVETOVANJE KOROŠKA

Izvajanje brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah - SPOT svetovanje za ciljno skupino v obdobju od 1.1.2023 do 31.10.2023.


                           


Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si. 

 

Sedež SPOT svetovanje Koroška je na naslovu:

Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem.

Pisarna je odprta v ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter v sredo od 13.00 do 17.00 ure. Ob četrtkih ni uradnih ur. 

Svetovalci so dosegljivi na telefonskih številkah 031 357 311 in 064 263 784 ali elektronski pošti spot.koroska@gmail.com.


Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17-v nadaljevanju ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:

- krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;

- pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek  podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

 

Cilji javnega razpisa so:

- povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa;

- povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti;

-prispevanje k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

 

Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjim rezultatom:

- povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.


AKTIVNOSTI SPOT svetovanja Koroška

1. INFORMIRANJE

- posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik;

- redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva;

- priprava člankov o podjetniških temah  in aktivnostih v regiji.

2.  SVETOVANJE

Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom  agencije (npr. izpolnjevanje e-vavčerjev, ko bo sistem vzpostavljen) in vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi podjetniki in podjetniki -  angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka na točki SPOT svetovanje Koroška, telefonsko, mobilno ali preko e-pošte.

3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA

- mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…)  in promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva;

- informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;

- promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih;

- srečanje s predstavnikom vsake občine  - vsako leto srečanje s predstavnikom občine z namenom spodbujanja podjetništva v regiji;

- udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednjih državah.

4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE

- izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP.

a) Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja.

b) Delavnica je proces, v katerem se udeleženec osredotoči  na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga nato s praktičnimi vajami razvija in implementira.

Tako usposabljanja kot delavnice vlagatelj izvaja na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo podjetniško dejavnost. 

5.  IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI

izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP.

6. POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

- mapiranje;

- usposabljanje in informiranje svetovalcev – udeležba na usposabljanjih agencije in ministrstva ter druga strokovna usposabljanja;

- opravljanje drugih aktivnosti skladno z zahtevami agencije: aktivno sodelovanje in ažurno vnašanje vseh aktivnosti SPOT regije v sistem intranet za referente, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev ter na podlagi poziva agencije posredovanje informacij in strokovnih prispevkov za upravičence in agencijo;

- srečanje podpornega okolja v regiji;

- koordinacija in vodenje konzorcija – v primeru, ko nastopa vlagatelj s partnerji;

- showroom regije - predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji.