Financiranje - novosti

Nepovratna sredstva v višini do 40.000 evrov za novoustanovljena podjetja

Nepovratna sredstva v višini do 40.000 evrov za novoustanovljena podjetja

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 – 2019

 

Namen razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Iz Koroške se lahko prijavijo podjetja s sedežem v občinah Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

 

Upravičeni stroški so nakup nove opreme in drugih osnovnih sredstev, licenčne programske opreme, zunanje storitve svetovanja, prevajanja, usposabljanja, računovodstva, plače in posredni stroški v obliki pavšala (do 15 % vrednosti stroška plač).

 

Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji, zadruge, zavodi in socialna podjetja (ustanovljena od 24. 8. 2016 do 20. 10. 2017).

 

Višina nepovratnih sredstev: do 100 % upravičenih stroškov – vendar ne manj kot 20.000 € in ne več kot 40.000 € - shema "de minimis", in sicer do največ 16.000,00 EUR v letu 2018 in do največ 24.000 EUR v letu 2019, obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2019;

 

Rok za prijavo: 7. 11. 2017

Več o razpisu preberite tukaj

 

Preberi več...
Objavljen nov program za zaposlovanje starejših: »Aktivni do upokojitve«

Objavljen nov program za zaposlovanje starejših: »Aktivni do upokojitve«

Zavod RS za zaposlovanje objavil javno povabilo: »AKTIVNI DO UPOKOJITVE«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih. S tem bodo subvencionirali zaposlitve 110 brezposelnim osebam, starejšim od 55 let. Delodajalec bo za zaposlitev starejšega delavca lahko pridobil do 13.000 evrov subvencije. Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih, in sicer za nedoločen čas oz. do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Ciljna skupina so osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Prednost pri vključevanju bodo imeli prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči.

Subvencija v višini 13.000 evrov bo dobil delodajalec, ki  bo zaposlil starejšo brezposelno osebo, in sicer v dveh delih: 10.000 evrov po 24 mesecih in 3.000 evrov, če bo zaposlitve po 24 mesecih ohranjena še 6 mesecev. Javno povabilo bo odprto od 13. 9. 2017 do 13. 10. 2017 oziroma do razdelitve sredstev javnega povabila. Več na: www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/trajnejsa-zaposlitev-za-aktivne-starejse-do-upokojitve.

 

Preberi več...
Nepovratna sredstva za promocijo v turizmu (do 70% subvencije)

Nepovratna sredstva za promocijo v turizmu (do 70% subvencije)

Objavljen razpis za turistične produkte. Nepovratna sredstva za promocijo v turizmu (do 70% subvencije).

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih turističnih produktov

Namen: razvoj ter promocija inovativnih turističnih produktov.

Upravičeni stroški: so stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti: razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje, digitalna prenova ali vzpostavitev digitalnih komunikacijskih kanalov in promocija.

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih).

Višina nepovratnih sredstev: do 70% upravičenih stroškov – vendar ne manj kot 30.000 € in ne več kot 200.000 € - shema "de minimis".

Rok za prijavo: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 ter 11.3.2019.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2017

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2017

SREDSTVA SO ŠE NA RAZPOLAGO!
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
RAZPIS: Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2017/2018
12345678